Máy chiếu panasonic

 • Máy chiếu Panasonic PT-D6000ES

  Máy chiếu Panasonic PT-D6000ES

  Liên hệ
  Độ sáng: 6.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: DLP
   
 • Máy chiếu Panasonic PT-D5000ES

  Máy chiếu Panasonic PT-D5000ES

  Liên hệ
  Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 1.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-EX600EA

  Máy chiếu Panasonic PT-EX600EA

  Liên hệ
  Độ sáng: 6.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 5.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: LCD
   
 • Máy chiếu Panasonic PT-EX500EA

  Máy chiếu Panasonic PT-EX500EA

  56.950.000 đ
  Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-VX505NEA

  Máy chiếu Panasonic PT-VX505NEA

  43.530.000 đ
  Độ sáng: 5000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 4.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: 3LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LW25HU

  Máy chiếu Panasonic PT-LW25HU

  Liên hệ
  Độ sáng: 2.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 3.000 :1
  Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Công nghệ: 3LCD
   
 • Máy chiếu Panasonic PT-AE7000EA

  Máy chiếu Panasonic PT-AE7000EA

  96.950.000 đ
  Độ sáng: 2,000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 300,000 : 1
  Độ phân giải: GUXGA (1920 x 1080)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-AR100E

  Máy chiếu Panasonic PT-AR100E

  42.600.000 đ
  Độ sáng: 2,800 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 50,000 : 1
  Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1080)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-RZ370

  Máy chiếu Panasonic PT-RZ370

  109.950.000 đ
  Độ sáng|: 3,500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 10,000 : 1
  Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-RW330

  Máy chiếu Panasonic PT-RW330

  82.950.000 đ
  Độ sáng: 3,500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 10,000 : 1
  Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-RZ470

  Máy chiếu Panasonic PT-RZ470

  119.950.000 đ
  Độ sáng: 3,500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 20,000 : 1
  Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-RW430

  Máy chiếu Panasonic PT-RW430

  91.150.000 đ
  Độ sáng: 3,500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 20,000 : 1
  Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-EX16KE

  Máy chiếu Panasonic PT-EX16KE

  429.950.000 đ
  Độ sáng: 16.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-DX800ES

  Máy chiếu Panasonic PT-DX800ES

  189.650.000 đ
  Độ sáng: 8.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-DW730ES

  Máy chiếu Panasonic PT-DW730ES

  179.450.000 đ
  Độ sáng: 7.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.500 :1
  Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-VX400NTEA

  Máy chiếu Panasonic PT-VX400NTEA

  21.310.000 đ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-VX400EA

  Máy chiếu Panasonic PT-VX400EA

  18.440.000 đ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-VW330EA

  Máy chiếu Panasonic PT-VW330EA

  22.730.000 đ
  Độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: WXGA (1280 x 800 )
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-FW400

  Máy chiếu Panasonic PT-FW400

  Liên hệ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 600 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-D6710E

  Máy chiếu Panasonic PT-D6710E

  Liên hệ
  Độ sáng: 6.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: HD (1920 x 1080)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-D6000E

  Máy chiếu Panasonic PT-D6000E

  Liên hệ
  Độ sáng: 6.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-D5700E

  Máy chiếu Panasonic PT-D5700E

  99.550.000 đ
  Độ sáng: 6.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2.000 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-AE4000

  Máy chiếu Panasonic PT-AE4000

  74.500.000 đ
  Độ sáng|: 1.600 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 100.000 :1
  Độ phân giải: HD (1920 x 1080)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-AE2000

  Máy chiếu Panasonic PT-AE2000

  73.450.000 đ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 16.000 :1
  Độ phân giải: HD (1920 x 1080)
  • Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-D4000E

  Máy chiếu Panasonic PT-D4000E

  61.900.000 đ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 1.600 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-F300EA

  Máy chiếu Panasonic PT-F300EA

  49.300.000 đ
  Độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 600 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-AX200E

  Máy chiếu Panasonic PT-AX200E

  45.100.000 đ
  Độ sáng: 2.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 6.000 :1
  Độ phân giải: HD (1280x720)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB90NTEA

  Máy chiếu Panasonic PT-LB90NTEA

  24.550.000 đ
  Độ sáng: 3.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB90EA

  Máy chiếu Panasonic PT-LB90EA

  22.350.000 đ
  Độ sáng: 3.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB78VEA

  Máy chiếu Panasonic PT-LB78VEA

  23.350.000 đ
  Độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-TX301REA

  Máy chiếu Panasonic PT-TX301REA

  22.910.000 đ
  Độ sáng: 3000 Ansi Lumens
  Độ tương phản: 7500:1
  Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)
  Công nghệ: DLP
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB3EA

  Máy chiếu Panasonic PT-LB3EA

  14.210.000 đ
  Độ sáng: 3.200 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 600 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LW25HEA

  Máy chiếu Panasonic PT-LW25HEA

  13.540.000 đ
  Độ sáng: 2.500 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 3000 :1
  Độ phân giải: WXGA ( 1280 x 800 )
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LX30HEA

  Máy chiếu Panasonic PT-LX30HEA

  12.830.000 đ
  Độ sáng: 3.000 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 2500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB2VEA

  Máy chiếu Panasonic PT-LB2VEA

  11.550.000 đ
  Độ sáng: 2.600 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
 • Máy chiếu Panasonic PT-LX22EA

  Máy chiếu Panasonic PT-LX22EA

  9.050.000 đ
  Độ sáng: 2.200 ANSI Lumens
  Độ tương phản: 500 :1
  Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
  Công nghệ: LCD
Tìm thấy 76 sản phẩm trong mục Máy chiếu panasonic

Máy chiếu Panasonic chính hãng được nhiều khách hàng lựa chọn bởi công nghệ hiện đại, tiên tiến. Thương hiệu máy chiếu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. 

Tính năng nổi bật của máy chiếu Panasonic 

- Máy dễ sử dụng: Hầu hết các dòng máy hiệu Pannasonic đều dễ sử dụng. Người dùng sử dụng máy bằng thiết bị điều khiển từ xa, các nút chức năng đơn giản không gặp khó khăn và đa số người dùng cũng không phải chỉnh gì nhiều.

- Chất lượng hình ảnh tốt: Nhờ công nghệ xử lý hình ảnh Daylight View và RGB Booster (công nghệ độc quyền của hãng Panasonic), có thể tạo ra hình ảnh ấn tượng, sống động và sắc nét cho người dùng. 

- Linh hoạt: Panasonic có nhiều model máy chiếu khác nhau phù hợp với nhiều môi trường trình chiếu cũng như nhu cầu sử dụng của người dùng, thiết kế dễ lắp đặt, gọn nhẹ. Ngoài ra, hãng cũng chú trọng đến tiêu cự ống kính, giúp người dùng dễ dàng chỉnh độ thu phóng màn hình....

- Sử dụng rộng rãi: Máy chiếu thương hiệu Panasonic được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giảng dạy, thuyết trình, giải trí gia đình, chiếu phòng họp cho các doanh nghiệp…

Mua máy chiếu Panasonic ở đâu giá rẻ?

Maychieuhochiminh.net địa chỉ uy tín hàng đầu trên toàn quốc chuyên cung cấp các dòng máy chiếu chất lượng, hàng chính hãng, cam kết 100% có nguồn gốc, xuất xứ. Chúng tôi giao hàng tận nơi, lắp đặt miễn phí cùng nhiều dịch vụ ưu đãi hấp dẫn khác chắc chắn mang lại sự hài lòng đến mọi đối tượng khách hàng.